Pojęcie cesja wierzytelności brzmi dla nas całkowicie obco, ale zapewne dowiemy się, co to znaczy, gdy nie będziemy mogli odzyskać pieniędzy od dłużnika. Oznacza ono bowiem przekazanie naszej należności innej osobie – spłaca ona to, co jest nam winien dłużnik, a następnie próbuje odzyskać pieniądze. Jak to wygląda w praktyce i czy jest dla nas opłacalne?

Czym jest cesja wierzytelności i na czym polega?

Słowo „cesja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ustąpienie, a całe wyrażenie rozumiane jest jako ustąpienie wierzytelności i tym właśnie jest. Kodeks Cywilny zawiera wyjaśnienie tej sytuacji, a jest podaniem ręki osobom, które mają problem z kontrahentami, którzy uporczywie unikają opłacania faktur. Cesja wierzytelności (sprawdź: https://faktoria.pl/porada/Cesja-wierzytelnosci-czym-jest) może uratować naszą firmę przed utratą płynności finansowej, gdy kilku kontrahentów nie opłaci faktury. Polega ona przeniesieniu naszych należności na nowego nabywcę, z którym podpisujemy umowę. Po podpisaniu umowy przestajemy być wierzycielem, a jest nim ten, kto przejął umowę kupna-sprzedaży, czyli cesjonariusz (nowy wierzyciel), na którego spada ciężar odzyskania długu. W tym momencie dłużnik musi oddawać pieniądze cesjonariuszowi. Istnieje też coś takiego jak cesja zwrotna, gdy oddajemy komuś dług, a ten ktoś odzyskuje dla pieniądze – takie rozwiązanie praktykuje się w przypadku bardzo trudnych do odzyskania wierzytelności.

Zobacz również  Co to jest branża automotive?

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

W przypadku cesji trzeba sprawdzić, czy jest możliwe jej dokonanie – sprawdza się to w przepisie ustawy oraz w umowie, gdzie może być zapis o zakazie cesji. Przedmiotem wierzytelności może być każde zadłużenie, w tym przedawnione oraz zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym. Można scedować także część wierzytelności oraz taką, która powstanie w przyszłości i jest co do tego pewność.

Rola dłużnika w procesie cesji wierzytelności

Bardzo ważnym zastrzeżeniem jest fakt, iż dłużnik nie jest stroną cesji i nie musi się na nią zgodzić. Mało tego, nie trzeba go nawet o tym informować, chyba że w umowie zapisano inaczej. Lepiej jednak poinformować go o zmianie wierzyciela, gdyż w międzyczasie mógłby zwracać pieniądze osobie, wobec której nie ma już żadnych zobowiązań. Taka sytuacja z pewnością przedłużyłaby proces odzyskiwania należności. Ustawodawca zapisał również, iż w wyniki cesji wierzytelności sytuacja dłużnika nie może ulec pogorszeniu.

Kto najczęściej decyduje się na cesję wierzytelności?

Na cesję wierzytelności najczęściej decydują się przedsiębiorcy, którzy w ten sposób finansują bieżącą działalność firm, a jeszcze częściej ci, którzy nie chcą już dochodzić wierzytelności od swoich dłużników i chcą się pozbyć dłużnika, nawet wiedząc, że odzyskają tylko część wierzytelności. Takie długi skupują firmy windykacyjne, które mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu długu.

Zobacz również  Unia Metropolii Polskich

Cesja wierzytelności jest sposobem na pozbycie się długu, którym już nie chcemy się zajmować. Wprawdzie odzyskamy tylko część pieniędzy, ale pozbędziemy się kłopotu.