Od pewnego czasu dużą popularnością na rynku cieszy się zawód logistyk. Ogromną zachętą dokształcenia się w tym zawodzie są nie tylko wysokie zarobki, lecz także możliwość szybkiego rozwoju zawodowego. Czym zatem każdego dnia w pracy zajmuje się logistyk oraz jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w tym zawodzie?

Jak zostać dobrym logistykiem?

Przez termin logistyki rozumiany jest powszechnie procesem planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu poszczególnych produktów oraz materiałów z magazynu do punktu docelowego.

Aby być dobrym oraz w pełni kompetentnym logistykiem trzeba posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie w tej dziedzinie, lecz także posiadać szeroką wiedzę na temat poszczególnych zagadnień związanych z obsługą klientów oraz prognozowaniem na rynku popytu.

Każdy logistyk w pracy zawodowej zajmuje się kontrolowaniem stanów poszczególnych zapasów, przepływem informacji, realizacją poszczególnych zamówień oraz transportem poszczególnych towarów w wyznaczone miejsce.

Pracę każdego logistyka doskonale obrazuje tak zwana reguła 7W, która to w prosty sposób wyszczególnia obszary związane z tą dziedziną. Obejmuje ona:

– właściwy produkt.
– właściwą ilość
– właściwe miejsce
– właściwy stan.
– właściwy czas.
– właściwego klienta
– oraz właściwą cenę.

Studiowanie logistyki

We współczesnych czasach aby zostać cenionym na rynku pracy logistykiem trzeba ukończyć studia wyższe ekonomiczne lub techniczne o takim kierunku. Obecnie każda zainteresowana osoba może kształcić się w tym zawodzie na uczelniach państwowych oraz prywatnych.

Zobacz również  Szukasz najlepszych studiów podyplomowych? Oto one

Każdy zainteresowany maturzysta ma do wyboru kilka specjalizacji w tej dziedzinie, wśród których można między innymi wymienić: logistykę międzynarodową, logistykę w gospodarce żywnościowej, ekonomię transportu oraz logistykę i technologia transportu.

Każda osoba, która to studiuje logistykę zapoznaje się z zagadnieniami mikro- i makroekonomicznymi oraz z prawa gospodarczego i cywilnego. Co prawda studiowanie logistyki jest dość trudne, niemniej jest to bardzo przyszłościowy zawód.

Gdzie pracują logistycy?

Zazwyczaj osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz duże doświadczenie z dziedziny logistyki nie ma problemu ze znalezieniem atrakcyjnej finansowo oraz bardzo ciekawej pracy.

Logistycy najczęściej znajdują zatrudnienie w różnorodnych firmach transportowych, komunikacyjnych, spedycyjnych oraz w nowoczesnych centrach logistycznych czy sklepach internetowych. Ponadto wielu z nich podejmuje pracę w różnorodnych instytucjach rządowych oraz samorządowych, które to są związane z transportem oraz spedycją.

Ponadto ludzie, którzy ukończyli studia wyższe o tym kierunku znajdują bardzo często zatrudnienie w charakterze kierowników magazynu, gdzie między innymi odpowiadają za minimalizowanie kosztów magazynowania, prawidłowe przechowywanie poszczególnych towarów oraz ich przepływ.

Logistyk to zawód z przyszłością, zatem warto kształcić się w tym kierunku.