Zawód coacha jest niewątpliwie pasjonujący, a przy tym dostarcza wiedzę, która może przyspieszyć nasz osobisty rozwój. Nic więc dziwnego, ze nie brakuje osób, które chcąc związać z tą profesją przyszłość, wybierają studia podyplomowe. Coaching może być dla nich nie tylko formą pomocy innym, lecz również pomysłem na realizację osobistych pragnień.

Coach widzi więcej

Podobnie jak osoby zainteresowane poznaniem zawiłości ludzkiej psychiki zaczynają studiować psychologię, tak i pasjonaci odkrywania swojego potencjału wybierają trenerskie studia podyplomowe. Coaching stanowi dla nich nie tylko formę pracy z uczestnikami sesji, która przynosi wymierne zarobki, ale również szanse na samodoskonalenie. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, ponieważ coach, który nie wierzy w skuteczność stosowanych przez siebie metod, nie sprawdzi się w swoim zawodzie i nie zdoła pomóc innym ludziom w osiąganiu ich celów. Wiedzą o tym pracownicy uczelni, które prowadzą nabory na studia podyplomowe. Coaching to kierunek skonstruowany bowiem zwykle w taki sposób, by umożliwiał przyszłemu trenerowi poznanie własnych reakcji na różne sytuacje oraz sprawdzenie, jakiego rodzaju wpływ wywiera na innych ludzi, a jakiemu sam podlega.

Uczelnie wspierają coachów

W programach studiów coraz częściej pojawiają się więc kilkudniowe warsztaty oraz indywidualne spotkania studentów z mentorami lub innymi coachami, które mają pomóc żakom znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące predyspozycji związanych z wykonywaniem wymarzonego zawodu. Przyszli trenerzy muszą najpierw sami ukończyć treningi, aby wiedzieć, jak skutecznie wspierać uczestników swoich sesji. Oprócz indywidualnych spotkań mogą oni liczyć także na merytoryczne wsparcie w postaci wykładów poświęconych uzyskaniu kluczowych kompetencji trenera. Studenci uczą się więc prowadzenia dialogu egzystencjalnego, sztuki słuchania, rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne oraz dowiadują się, w jaki sposób regulować swoje emocje. W ramach zajęć planują też najważniejsze etapy własnego rozwoju jako coacha lub mentora i określają swoje kluczowe obszary potencjału. Uczestniczą również w ćwiczeniach pomagających zwiększyć inteligencję emocjonalną oraz skoncentrować w pełni uwagę na potrzebach klienta – ta umiejętność będzie im bowiem bardzo potrzebna, gdy ukończą studia podyplomowe.

Zobacz również  Specjalistyczne zastosowania markerów

Coaching to nie tylko świetny sposób na uzyskanie pasjonującego zawodu, ale również droga do osiągania własnych celów. Ukończenie studiów na kierunku umożliwiającym nabycie kompetencji trenera niesie więc za sobą podwójne korzyści – umożliwia zdobycie wiedzy przydatnej w zawodzie oraz zaliczenie serii indywidualnych sesji treningowych.