Część z nas pewnie nie ma pojęcia, czym jest MBA. Teraz jednak już nie wypada nie wiedzieć, jak właściwie rozszyfrować ten skrót. Pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration, a szkolenia i studia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu.

Czym są studia MBA?

Menedżerskie Studia MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Studia są prowadzone na jednym z polskich uniwersytetów od 1993 roku w formie Executive MBA, a ich program kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Są to studia podyplomowe, ale mało mają wspólnego ze stereotypowo rozumianą podyplomówką, na której co dwa tygodnie zalicza się kilka zajęć. Studia MBA są trudne i wymagają dużego skupienia, gdyż są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Dzieli się je na: podstawowe, executives (dla zawodowych menedżerów), global executives (dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych) oraz tematyczne, czyli skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji.

Zobacz również  Przedmioty, które ułatwią pracę w biurze

Czego nauczymy się na studiach MBA?

Program studiów MBA jest opracowany tak, by znaczna część zajęć miała formę warsztatową. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Tego typu studia przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Jak się dostać na studia MBA?

Nie jest łatwo dostać się na studia MBA, a odbywa się to na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku. W Polsce przyjmowane są osoby bez doświadczenia zawodowego, ale lepiej być biegłym w marketingu, by znać tajniki tego zawodu. Kandydat musi przejść przez sito rekrutacyjne, którego najważniejszą częścią jest rozmowa, podczas której osoba ją przeprowadzająca zapyta o osiągnięcia, cele i motywacje osoby aplikującej. By dostać się na studia MBA trzeba także zdać test kwalifikacyjny, a jego dobry wynik świadczy o tym, iż kandydat ma potrzebne w czasie studiów umiejętności w myśleniu analitycznym czy zdolności werbalne.

Studia MBA nie są tanie i zajmują sporo czasu, ale to opłacalna inwestycja, gdyż zarobki absolwentów są zazwyczaj bardzo wysokie. Poza tym, to pracodawcy się do nich zgłaszają, poszukując dobrych specjalistów.

Zobacz również  Strategic sourcing w biznesie - niezbędne studia z zarządzania