Świat daje nam bezmiar możliwości, które warto wykorzystać. Żyje się tylko raz, więc warto w pełni realizować swoje pasje, a z pasji tych uczynić sposób na zarabianie. Stare przysłowie mówi, że kto z pasji uczynił pracę, ten nigdy nie będzie czuł zmęczenia swoimi obowiązkami. Powinni pamiętać o tym zwłaszcza młodzi ludzie, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów. Dla wielu z nich pasją jest turystyka, a studia z tej dziedziny są idealnym wyborem.

Czego będziemy się uczyć na studiach z turystyki?

Na większości uczelni wyższych można studiować kierunek „Turystyka i Rekreacja”, który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Program nauczania obejmuje także nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej. Są to studia skierowane dla osób, które chcą organizować wyjazdy turystyczne lub pracować w biurach turystycznych, hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych. Jeśli kogoś interesuje turystyka, studia powinny być dla niego ważnym, ale nie jedynym miejscem, w którym zdobywa wiedzę. Ten kierunek nauczania umożliwia studentom zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych oraz wszelkich rodzajów turystki.

Dla kogo są studia z turystyki?

Turystyka to bardzo ciekawy i rozwijający kierunek. Pięć lat nauki powinno jednak przynieść pozytywny efekt w postaci dobrej pracy, wybierzmy więc kierunek zgodny z naszymi zdolnościami i predyspozycjami. Absolwent studiów tego typu musi dobrze znać świat wraz z jego warunkami przyrodniczymi i geograficznymi. Turystyka nie jest dla osób, które nie lubią podróżować, a dobrze czują się we własnym domu. Przecież trzeba będzie odwiedzić i sprawdzić miejsca, do których w przyszłości będzie wysyłać turystów. Warto, by student miał także empatię i duże zdolności komunikacyjne, gdyż przyjdzie mu pracować z ludźmi, z którymi powinien znaleźć wspólny język. Kompetencje komunikacyjne też są potrzebne, gdyż podczas kariery zawodowej na pewno przydarzy się męczący klient. Przyszły specjalista od turystyki musi umieć kierować i samodzielnie planować złożone przedsięwzięcia turystyczne, właściwie zaplanować i przeprowadzić wycieczkę, zajęcia czy inne imprezy rekreacyjne, a także swobodnie komunikować się w przynajmniej jednym języku obcym.

Zobacz również  Studia podyplomowe MBA – czym ona są?

Czy turystyka to atrakcyjny kierunek studiów?

Jeśli podróże to nasza pasja i chcielibyśmy innych ją zarazić, studia z turystyki są dobrym wyborem. Jeśli dobrze pokierujemy swoją karierą i połączymy ją z samorozwojem, mam dużą szansę na to, by odnieść sukces. Program nauczania często jest okrojony i brakuje w nim zajęć dotyczących znaczenia kultury dla rozwoju danego regionu. Ponadto, na studiach za mało jest zajęć praktycznych, a często nie są one adekwatne do potrzeb rynku turystycznego.

Turystyka to ciekawe i rozwijające studia, ale zanim się na nie zdecydujemy, musimy wiedzieć, że czeka nas dużo nauki, która trwać będzie wiecznie, gdyż rynek turystyczny ciągle się zmienia.