Choć każda dostawa towaru wymaga od sprzedawcy wystawienia faktury, to czasami dokument nie jest dołączony do paczki. Czy w takiej sytuacji konieczne jest zaksięgowanie dostawy bez faktury? I czy można legalnie sprzedawać niezafakturowany towar? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Brak faktury to nie usprawiedliwienie

Niemal każdy przedsiębiorca znalazł się kiedyś w sytuacji, w której po zakupieniu dużej partii towaru, nie mógł się doprosić o wystawienie faktury przez sprzedawcę. Powodów mogło być wiele, lecz żaden z nich nie usprawiedliwia takiego postępowania, które naraża na problemy obydwie strony transakcji. Przedsiębiorca, który otrzymuje dostawę produktów bez faktury staje zwykle przed dwoma dylematami. Pierwszy dotyczy tego, czy skoro nie uzyskał wymaganego prawem dokumentu, to musi zaksięgować towar. Drugi natomiast sprowadza się do pytania, czy niezafakturowane wcześniej produkty może legalnie sprzedawać w swoim sklepie. Odpowiedź jest jednoznaczna. Ze względu na to, że faktura VAT poświadcza legalne pochodzenie towaru, to jego sprzedaż bez tego dokumentu może grozić przykrymi konsekwencjami. Niewystawienie faktury przez kontrahenta nie stanowi żadnego usprawiedliwienia podczas kontroli. W pierwszej kolejności warto więc upomnieć się o wydanie dokumentu, powołując się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, która jednoznacznie precyzuje czas wystawienia dowodu sprzedaży. A co w sytuacji, w której nasze działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu?

Zobacz również  Papier biurowy - jaki rodzaj wybrać dla różnego przeznaczenia?

Księgowanie niezafakturowanego produktu

Aby móc legalnie sprzedawać niezafakturowane wcześniej produkty, konieczne jest sporządzenie tzw. opisu otrzymanego towaru, a następnie zaksięgowanie go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 10. Co powinien zawierać opis, aby nie został zakwestionowany przez kontrolę? Przede wszystkim dane dostawcy towaru, a więc imię, nazwisko i adres, a także cenę jednostkową, ilość, rodzaj oraz wartość materiału bądź towaru handlowego. Na dokumencie nie może też zabraknąć podpisu pracownika, który przyjął dostawę oraz aktualnej daty. Przygotowany w ten sposób opis stanowi niepodważalny dowód zakupu towaru. Jest on ważny nawet wtedy, jeśli dostawca z opóźnieniem przyśle fakturę – w takiej sytuacji należy ją dołączyć do opisu.

Dostawa towaru bez faktury może być problematyczna dla przedsiębiorcy, lecz dopiero próba uniknięcia obowiązku księgowania towaru narazi go na poważne konsekwencje prawne. Warto więc pamiętać o tym, by nie polegać wyłącznie na dobrej woli dostawcy, lecz najszybciej przygotować opis otrzymanego towaru.