Młody człowiek wybiera kierunek studiów zgodny z jego zainteresowaniami i zdolnościami. Ważne jest także, by po skończeniu nauki mieć szansę na zdobycie dobrej pracy, która zagwarantuje dostatnie życie. Co więc warto studiować? Czy gospodarka przestrzenna to dobry wybór?

Czym jest gospodarka przestrzenna?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna do łatwych nie należą, ale są bardzo ciekawe, gdyż mają interdyscyplinarny charakter, łącząc w sobie nauki społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze, rolnicze, techniczne oraz leśne. Kierunek ten jest odpowiedzią na problemy tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania otaczającą nasz przestrzenią. Specjalista od gospodarki przestrzennej uczy się, jak przestrzennie zagospodarowywać ośrodki miejskie i wiejskie oraz regiony kraju, rozplanowywać przestrzeń, programować rozwój regionalny i lokalny. Ponadto, dowiaduje się, jak współpracować z różnym organami dla dobra przestrzeni, którą się zajmuje, co w dobie zainteresowania zrównoważonym rozwojem jest bardzo cenną wiedzą. Uniwersytety oferują przyszłym studentom bardzo bogaty program nauczania, który obejmuje przedmioty dotyczące działania gospodarki regionalnej i samorządowej, projektowania urbanistycznego i gospodarki miejskiej.

Co można robić po gospodarce przestrzennej? Studia przyszłości czy strata czasu?

Zanim zdecydujemy się na ten kierunek, musimy wiedzieć, że od specjalisty z tej dziedziny wymaga się zdolności do trafnego przewidywania nadchodzących procesów przestrzennych. Koniecznymi przy wykonywaniu tego zawodu umiejętnościami są: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, duża wyobraźnia, sprawny wzrok i duża gotowość do akceptacji często zmieniających się warunków pracy. Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna, studia kończąc z sukcesem, pracy mogą szukać w służbach administracji publicznej, które zajmują się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Zatrudnienie znajdą także w izbach gospodarczych, regionalnych fundacjach i w biurach projektowych.

Zobacz również  Specjalistyczne zastosowania markerów

Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną?

Jeśli zdecydujemy się na studia na tym kierunku, pamiętajmy, że ważny jest poziom zajęć teoretycznych prowadzonych przez kompetentnych wykładowców, ale bardzo istotne jest także praktyczne przygotowanie do zawodu. Student powinien mieć kontakt z praktykami, którzy wprowadzą go w tajniki zawodu i zaprezentują aktualne problemy z zakresu gospodarki przestrzennej, a także przedstawią oczekiwania przyszłych pracodawców.

Osoby, które zdecydują się na kierunek gospodarka przestrzenna, studia z pewnością spędzą bardzo ciekawie, a po ich ukończeniu będą gotowi do uczestnictwa w kształtowaniu wyglądu i rozwoju miast, co jest dużym, ale ciekawym wyzwaniem.