Faktoring cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Jest to skuteczna metoda utrzymania i dbania o płynność finansową w firmie. Faktoring polega na zakupie przez firmę faktoringową faktur z odroczonym terminie płatności. Dzięki temu firma może otrzymać środki finansowe od razu i nie czekać na zapłatę od klientów. Na rynku funkcjonuje kilka rodzajów faktoringu. Warto widzieć, którym z nich będzie najlepszy w danej sytuacji.

Faktoring wg przejęcia ryzyka

Jak wspomniano, na rynku funkcjonuje kilka rodzajów faktoringu. Można je podzielić choćby według przejęcia ryzyka. Tu wyróżnić można faktoring niepełny i pełny. W przypadku faktoringu niepełnego firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Może jednak go zweryfikować. Chcąc skorzystać z tego rodzaju faktoringu warto jest wybrać taką firmę faktoringową, która prowadzi weryfikację kontrahentów. Przykładem może być Faktoria. Dzięki temu można otrzymać informację czy dany kontrahent jest godny zaufania. To skuteczny sposób na minimalizację ryzyka niewypłacalności przez klienta. Faktoring niepełny to dobre rozwiązanie dla tych firm, które dobrze znają swoich kontrahentów. Inny rodzaj faktoringu to faktoring pełny. W tym przypadku firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności przez kontrahenta. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla przedsiębiorstwa wystawiającego fakturę. Ma pewność otrzymania środków finansowych za wykonaną przez siebie usługę. Trzeba jednak wiedzieć, że w związku z tym, iż firma faktoringowa bierze na siebie pełne ryzyko, to ten rodzaj faktoringu jest droższy w porównaniu z faktoringiem niepełnym.

Zobacz również  Co wchodzi w skład usług magazynowych?

Faktoring wg rodzaju kontrahentów

Faktoring można także podzielić według rodzaju kontrahentów. Mowa tu o faktoringu krajowym i eksportowym. W przypadku faktoringu krajowego faktury, które przejmuje firma faktoringowa wystawiane są na firmy krajowe. Jak można się domyśleć w przypadku faktoringu eksportowego odbiorcami są firmy zagraniczne. Niestety ten rodzaj faktoringu może być nieco droższy i trudniej dostępny. Firma faktoringowa musi bowiem dokładnie zweryfikować przedsiębiorstwo funkcjonujące za granicą. Trudniejsza może być także ewentualna windykacja.

Faktoring wg cesji wierzytelności

Na koniec wskazać trzeba także na rodzaje faktoringu według cesji wierzytelności. Tu wyróżnić można faktoring jawny i niejawny. W przypadku faktoringu jawnego kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności na firmę faktoringową. Jest to najpopularniejszy i najtańszy rodzaj faktoringu. W przypadku faktoringu niejawnego kontrahent nie jest informowany o cesji. Dzieje się tak często, kiedy dane przedsiębiorstwo nie chce, aby kontrahenci wiedzieli o tym fakcie. Może to wynika z obawy o pogorszenie relacji biznesowej.

To jaki rodzaj faktoringu będzie najlepszy wynika przede wszystkim od rodzaju kontrahenta. Od tego czy danego kontrahenta dobrze się zna, czy długo się z nim współpracuje, a tym samym czy istnieje ewentualne ryzyko niewypłacalności.