Maturzysta staje przed trudnym wyborem odpowiedniego kierunku studiów. Studiowanie to czas wytężonej, ale przyjemnej nauki, w zgodzie z zainteresowaniami. Ukończenie studiów powinno być także przepustką otwierającą drzwi kariery, po której łatwo będzie znaleźć dobrą płacę. Czy warto studiować logistykę?

Czym jest logistyka?

Logistyka to dziedzina działalności zajmująca się zarządzaniem procesami transportu towarów i osób, a także działaniami, które wspomagają te procesy. We współczesnej gospodarce podróżują nie tylko ludzie, ale i produkty. I nie chodzi tu tylko o gotowe wyroby, ale także o podzespoły pojedynczego urządzenia technicznego, które są produkowane nierzadko w kilku różnych krajach. Fabryki i zakłady przetwórcze rozlokowane są w różnych miejscach świata. Sprzedaż gotowych produktów dokonuje się często jeszcze w innych miejscach. Na całym świecie muszą więc być ludzie, którzy odpowiadają za usprawnienie transportu dóbr, ich szybki i efektywny przewóz oraz kontrolę jakości usług logistycznych. Żadna firma produkcyjna nie będzie dobrze funkcjonowała bez sztabu ludzi zajmujących się logistyką. Skutkiem działań logistycznych jest przemieszczanie się przewożonych dóbr materialnych, czyli produktów i materiałów. Logistyk zajmuje się także działaniami wspomagającymi, czyli ubezpieczeniem towarów czy też dostarczaniem informacji do odbiorców. Zadaniem działu logistyki w przedsiębiorstwach jest analiza krajowych i zagranicznych rynków zaopatrzenia, sporządzanie oferty przewozowej, negocjowanie cen usług przewozowych, kontrolę dostawców oraz wiele innych zadań. Specjalista ds. logistyki zarządza skomplikowanym procesem logistycznym, do których zalicza się działania związane z przepływem materiałów i surowców. Logistycy potrzebni są w wielu przedsiębiorstwach, a właściwie w każdym, w którym występuje produkcja.

Zobacz również  Strategic sourcing w biznesie - niezbędne studia z zarządzania

Czy warto studiować logistykę?

Zanim zdecydujemy się na studia logistyczne, warto wiedzieć, iż w tym zawodzie mogą pracować osoby, które posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz zmysł menedżerski. Wśród ważnych predyspozycji wymienić można także: spostrzegawczość, dokładność, cierpliwość i wytrwałość. Specjalista ds. logistyki musi perfekcyjnie znać języki obce, pracodawcy wymagają często znajomości nawet kilku języków na poziomie bardzo dobrym, najlepiej potwierdzonych stosownym certyfikatem. Ważnym kryterium dla przyszłego pracodawcy jest znajomość arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) oraz nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne (np. programu SAP). Lata ciężkiej nauki są jednak opłacalne, gdyż doświadczeni logistycy są poszukiwani i otrzymują pensję na wysokim poziomie.

Wraz z rozwojem technologii i motoryzacji zaczęto zauważać potrzebę, aby procesem zarządzania towarami zajęła się jedna, konkretna osoba, która ukończyła studia z logistyki. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych błędów i problemów, a co za tym idzie – usprawnić działanie całego przedsiębiorstwa.