Wiele osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności, aby uzyskać niezależność finansową. Niestety czasami utrzymanie płynności w tej dziedzinie jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli współpracuje się z kontrahentami, którzy wymagają bardzo długich terminów płatności. Wszelkie opóźnienia związane z finansami to wielka przeszkoda dla firmy, która może prowadzić do jej upadłości. Dlatego wiele przedsiębiorców decyduje się na faktoring. Czym jest ta usługa i jakie są jej największe korzyści?

Czym jest faktoring — definicja

Faktoring to usługa, która polega na wykupie przez faktora wierzytelności należnych za produkty czy usługi dostarczane przez faktoranta. Inaczej mówiąc, dostawca towarów lub usług (faktorant) wystawia fakturę klientowi, a następnie sprzedaje ją podmiotowi świadczącemu usługi faktoringowe (faktorowi). Ten natomiast odciąga prowizję od wartości wystawionej faktury, a następnie przelewa środki na konto przedsiębiorcy. Cały proces trwa najczęściej kilka godzin. Faktor czeka na płatność od klienta, czyli odbiorcy towarów lub usług.

Jakie są rodzaje faktoringu — ogólny podział

Ze względu na warunki umowy faktoring można podzielić na trzy rodzaje: pełny, niepełny oraz mieszany. Faktoring pełny charakteryzuje się tym, że cała odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahenta spoczywa na faktorze. Jest to najdroższy rodzaj usługi faktoringowej, jednak daję on duże poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku faktoringu niepełnego, to faktorant, czyli przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Jeśli faktury nie zostaną spłacone w terminie, to faktorant będzie musiał spłacić dług firmie świadczącej usługi faktoringowe. Dlatego ta opcja nie sprawdzi się w przypadku współpracy z niepewnym klientem. Trzeci rodzaj faktoringu, czy mieszany zawiera elementy dwóch poprzednich. Podmiot świadczący usługi faktoringowe ponosi odpowiedzialność do pewnej kwoty, a po jej przekroczeniu odpowiedzialność spada na faktoranta.

Zobacz również  Rodzaje dokumentów księgowych

Korzyści wynikające z wprowadzenia faktoringu

Największą zaletą faktoringu jest przede wszystkim zagwarantowanie firmie płynności finansowej. Zdarza się tak, że kontrahent wymaga bardzo długich terminów spłaty należności — czasami może być to nawet 180 dni. Oczywiście takie warunki mogą zaburzyć funkcjonowanie firmy, zwłaszcza jeśli generowanie zysków zależy od inwestowania w kolejne towary. Jednak, aby zachować dobre relacje z kontrahentem, przedsiębiorcy często zgadzają się na taki układ. Wtedy faktoring jest sposobem na upłynnienie działalności firmy. Do innych korzyści można zaliczyć także wzmocnienie konkurencyjności. Klient chętniej nawiąże współprace z przedsiębiorstwem, które zapewnia dłuższe terminy płatności. Dodatkowo jest to pewnego rodzaju dyscyplinowanie dłużników. Pośrednik w postaci faktora motywuje kontrahenta do uregulowania należności w określonym terminie.