Obecnie coraz więcej firm korzysta z usługi faktoringu, która polega na finansowaniu faktur sprzedażowych przed ich terminem zapadalności. Faktoring można podzielić na pełny oraz niepełny. W pierwszym przypadku firma faktoringowa nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura, zaś w drugim przypadku tak. Na czym dokładnie polega faktoring pełny i kiedy warto się na niego zdecydować?

Ryzyko, którym warto zarządzać

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, ponoszą ryzyko braku otrzymania zapłaty. Niewykonanie przelewu może wynikać ze złej woli bądź niewypłacalności kontrahenta, niemniej jednak zawsze naraża firmę na znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Z drugiej jednak strony udzielanie kredytu kupieckiego to dobra praktyka, która wręcz stała się wymagana przez rynek. Obecnie przedsiębiorcy, którzy oferują odroczone terminy płatności, mają większą szansę na zdobycie i zatrzymanie przy sobie klienta biznesowego. Rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka https://faktoria.pl/finansowanie-sprzedazy-z-przejeciem-ryzyka, zwane również faktoringiem pełnym lub bez regresu. Jest to nie tylko doskonałe źródło finansowania obcego, ale przede wszystkim sposób na modelowanie ryzyka. Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka polega na tym, że firma faktoringowa przelewa na konto klienta środki wynikające z wystawionej faktury sprzedażowej, przedstawionej do wykupu. Kwota figurująca na fakturze pomniejszana jest o prowizję. Finalnie klient może otrzymać aż 90% wartości faktury, a dodatkowo nie martwić się, że jego kontrahent stanie się niewypłacalny i nie ureguluje swoich zobowiązań. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to problem ten pozostaje w gestii firmy faktoringowej, a nie przedsiębiorcy, który wystawił fakturę.

Zobacz również  Jaki rodzaj faktoringu jest dla Ciebie odpowiedni?

Faktoring pełny – dla kogo?

Faktoring bez regresu jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, który nie chce oferować swoim kontrahentom niezabezpieczonego kredytu kupieckiego. Chętnie korzystają z niego firmy, które miały już do czynienia z nieuczciwym klientem, od którego wyegzekwowanie należnych kwot zależało wyłącznie od przeprowadzenia efektywnej windykacji. Również przedsiębiorstwa, które chcą w lepszy sposób zarządzać swoimi należnościami, a przez to również płynnością finansową, powinny skorzystać z finansowania sprzedaży z przejęciem ryzyka. Usługa ta skierowana jest do firm, które działają na rynku przynajmniej 6 miesięcy, niemniej jednak konkretne warunki współpracy ustalane są zawsze w sposób indywidualny. Co ważne, faktoring bez regresu może okazać się doskonałym sposobem na zarządzanie ogólnym ryzykiem firmy, gdzie jedną z jego składowych jest właśnie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Najważniejszym jest jednak fakt, iż przedsiębiorcy mają dostęp do gotówki niemal od razu po wystawieniu faktury, a więc nie muszą oczekiwać na termin zapadalności faktury, aby otrzymać zapłatę.