Wybór kierunku studiów jest uzależniony od wielu czynników. Zazwyczaj jest związany z faktycznymi zainteresowaniami i umiejętnościami, czasem podyktowany jest aktualnymi trendami dotyczącymi najbardziej przyszłościowych kierunków. Zdarzają się również przypadki, że niektórzy idą na studia ze względu np. na naciski rodziny. W takim wypadku warto wiedzieć, które kierunki uważane są najłatwiejsze i najtrudniejsze.

Najtrudniejsze kierunki studiów

Od wielu lat za najtrudniejsze kierunki uchodzi prawo i medycyna. W obu przypadkach osoby zdecydowane na tego rodzaju studia muszą liczyć się z ogromem nauki, trudnymi egzaminami, a także długą drogą do zdobycia wymarzonego zawodu. Skończone studia prawnicze zazwyczaj wymagają zrobienia dodatkowej aplikacji np. adwokackiej, a także wymagają odbycia wielu, często bezpłatnych praktyk. Podobnie przyszli lekarze, muszą liczyć się z wieloma stażami i rezydenturą zanim będą mogli samodzielnie wykonywać obowiązki zawodowe.

W przypadku medycyny, niezbędne są dodatkowe szkolenia, sympozja, aby nadążać za stale rozwijającą się medycyną. Równie trudnym kierunkiem, choć bardzo przyszłościowym, zapewniającym możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy, jest informatyka. Studenci tego kierunku, również muszą liczyć się z przyswajaniem sporej ilości materiału, praktykami, aby ukończyć studia. Do bardzo trudnych kierunków należy również architektura, matematyka, fizyka, chemia oraz kierunki techniczne jak np. mechatronika czy inżynieria mechaniczna. Faktem jest, że studia na wymagających kierunkach zapewniają większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy, jednak wymagają dużo samodyscypliny i poświęcenia czasu na naukę.

Zobacz również  Gospodarka przestrzenna - studia

Najłatwiejsze kierunki

W rankingu łatwych kierunków, wybierane przez osoby o niesprecyzowanych zainteresowaniach lub decydujących się na studia pod wpływem nacisku otoczenia od lat zajmuje marketing i zarządzanie oraz komunikacja i public relations. Te kierunki uważane są za niewymagające dużego nakładu pracy, dlatego wiele osób po ich skończeniu ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. Podobnie rzecz się ma z pedagogiką. Uchodzi na łatwy kierunek, a niewiele absolwentów znajduje pracę w zawodzie. Dla wielu osób wybór takich kierunków jest podyktowany chęcią zdobycia wykształcenia wyższego, a nie pracy w konkretnym zawodzie.

Warto jednak pamiętać, że opinia o łatwych i trudnych kierunkach studiów w dużym stopniu zależy od indywidualnych predyspozycji przyszłych studentów. Dla osoby posiadającej umysł ścisły trudnymi kierunkami będzie historia, filologia polska czy dziennikarstwo, a dla humanisty wszystkie kierunki związane z przedmiotami ścisłymi. Przytoczone kierunki dla jednych mogą okazać się łatwe, dla drugich trudne, dlatego ocena stopnia trudności jest bardzo subiektywna.

Wybierając się na studia, warto wybrać kierunek związany z naszymi umiejętnościami i zainteresowaniami, aby mieć pewność, że sobie poradzimy na uczelni wyższej, a w przyszłości zdobędziemy satysfakcjonującą pracę.