Zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli podatkowej, przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie pliku JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Czym on jest? Jak go przygotować i wysłać?

Czym jest plik JPK?

Plik JPK_VAT to dane wynikające z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Dane te do organu podatkowego należy przekazywać w określonym schemacie, który jest udostępniony na stronach Ministerstwa Finansów. Dane z rejestru zakupu i sprzedaży należy przyporządkować do odpowiednich kolumn i wierszy udostępnionego pliku. Zasady przygotowania pliku JPK są opisane na stronie Ministerstwa Finansów. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Kto składa plik JPK_VAT?

Plik JPK składają wszyscy czynni podatnicy VAT. Od 1 stycznia 2018 r. nawet mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Pliku JPK_VAT nie składają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT.

Zobacz również  Rodzaje dokumentów księgowych

Po co wprowadzono plik JPK?

Wprowadzenie pliku JPK stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie pliku JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ kontrole nie będą odbywały się w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu, ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa, co zachęca przedsiębiorców do korzystania z pliku JPK.

Jak przekazuje się plik JPK urzędom skarbowym?

Mikroprzedsiębiorcy plik JPK powinni wysyłać do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani plik JPK wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Plik JPK usprawni pracę urzędów skarbowych, a przedsiębiorcom pozwoli regularnie kontrolowć stan księgowości, co z pewnością wpłynie pozytywnie na działalność firmy.