MBA – te trzy litery dla wielu oznaczają marzenie, za którym podążają, dla innych klucz do sukcesu, a dla niektórych niewiele dającą edukacyjną bańkę. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że ukończenie studiów MBA otwiera przed absolwentami zupełnie nowe możliwości. Wymyślone ponad 100 lat temu od jakiegoś czasu są także dostępne w naszym kraju. I jak się okazuje, cieszą się coraz większym powodzeniem, korzystają z nich zarówno początkujący managerowie, jak również osoby mające bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

W jaki sposób studia MBA przygotowują do zarządzania?

Doświadczony, sprawny manager musi posiadać szereg umiejętności. Na pewno bardzo potrzebna mu jest wiedza z dziedziny, w której na co dzień pracuje. Ale nie mniej ważne są kompetencje osobiste, dopiero połączenie tego wszystkiego daje kompleksowy obraz danej osoby. Osoby, która powinna umieć szybko i trafnie podejmować decyzje, która umie współpracować na różnych płaszczyznach z różnymi ludźmi, i która umie spojrzeć na dane zagadnienie z odpowiednią perspektywą. Wszystkich tych rzeczy można się nauczyć w praktyce, przez wiele lat zawodowej kariery. Ale można też je pozyskać w trakcie trwających rok czy dwa studiów MBA, które kompleksowo podchodzą do podwyższania wielu umiejętności. W przeciwieństwie do krótkich kursów i szkoleń MBA podchodzi do kwestii budowania kompetencji w sposób długofalowy. Dlatego też bardzo ważnym elementem nauki są nie tylko egzaminy weryfikujące posiadane wiadomości, ale także liczne projekty, i warsztaty. Dużo czasu spędza się na analizie trafności podejmowanych decyzji i wyciągania odpowiednich wniosków. Takie podejście sprawia, że managerowie kończący studia są znacznie lepiej przygotowani do pełnienia swoich obowiązków, umieją też wykorzystać w swojej pracy najlepsze praktyki i wzorce.

Zobacz również  Jakie kursy i szkolenia gwarantują pracę?

MBA – przepustka do kariery

Studia MBA mają różny charakter, zależnie od uczelni, która je prowadzi i uczestniczących w nich słuchaczy. Podstawowe zajęcia są przeznaczone dla wszystkich, którzy po pierwsze chcą się w taki sposób uczyć, a po drugie uda im się na nie dostać. Co jak się okazuje, wcale nie jest łatwe, bowiem często już na wstępie trzeba się wykazać odpowiednimi umiejętnościami, w tym językowymi. Jeszcze więcej wymaga się od chętnych na MBA executive, tu z kolei koniecznym warunkiem jest posiadanie bogatego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych. Chętnych na takich specjalistów jest tak dużo, że ukończenie studiów to doskonała przepustka do kariery, w tym w międzynarodowych korporacjach. Z kolei dla doświadczonych praktyków stanowią świetną okazję do tego, żeby przeskoczyć na wyższy szczebel zarządzania i ugruntowanie swojej pozycji. Za tym wszystkim idą oczywiście korzyści finansowe. Absolwenci studiów MBA są mocno rozchwytywani na rynku pracy, gdyż pracodawcy mają świadomość ich przygotowania pod względem managerskim i przywódczych. Jak pokazują statystyki, dyplom ukończenia takiej uczelni może podnieść wynagrodzenie nawet trzykrotnie, więc jest o co zabiegać. Szczególnie że w naszym kraju nadal jest sporo do zrobienia w zakresie zarządzania strategicznego, gdyż po prostu brakuje ludzi posiadających odpowiednie umiejętności.

Zobacz również  Przybory niezbędne dla ucznia szkoły podstawowej