Nie tylko jakość oferowanych usług ma znaczenie w prowadzeniu współczesnego biznesu. Liczy się również to, w jaki sposób zarządza się całym mechanizmem dostarczania usług – chodzi bowiem o to, by na etapie dostarczania usługi czy produktu do odbiorcy nic nie uległo awarii. Właśnie dlatego w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem podkreśla się znaczenie strategic sourcing. Poniżej kilka faktów na ten temat.

Strategic Sourcing – co to jest i czemu służy?

Analizując kwestię zarządzania w kontekście strategic sourcing, najlepiej zacząć od wyjaśnienia tego terminu. Oznacza on poszukiwanie takich źródeł dostarczania produktów i usług, by gwarantowały najwyższą ich wartość przy najniższej cenie oraz najwyższy poziom obsługi przy jednoczesnej gwarancji dostępności istotnej dla produkcji. W procesie tym uwzględnia się wszystkie czynności związane z poszukiwaniem i dostarczaniem produktów i usług: od rozeznania się w specyfice produktu, przez procedurę ich dostarczenia, aż po fakturowanie i dokonanie opłaty za produkty lub usługi. Sprawne przeprowadzenie strategic sourcing wymaga zaangażowania odpowiednich osób, które posiadają nie tylko wiedzę, ale również umiejętności umożliwiające pozyskanie jak największej ilości informacji. Działania strategic sourcing wymuszają zatrudnianie osób, które są w stanie przewidzieć możliwe trudności i w porę im zapobiegać. Wszystko to powinno być gotowe już na etapie podejmowania decyzji o wyborze źródła, z którego będą pochodzić produkty lub usługi.

Zobacz również  Jaką drukarkę wybrać do domu?

Dlaczego strategic sourcing jest ważny?

Mówiąc o strategic sourcing, należy podkreślić rolę, jaką odgrywa czas. Najlepiej zobrazuje to przykład. Przedsiębiorstwo budowlane decyduje się przystąpić do przetargu. Musi zatem przygotować ofertę, która będzie zgodna z wymaganiami stawianymi przez zleceniodawcę, a jednocześnie wskaże najtańsze i najbardziej skuteczne metody wykonania usługi budowlanej. Już na etapie opracowywania oferty przetargowej, przedsiębiorstwo musi zdecydować się na wybór źródła, z którego będą pochodzić materiały budowlane. Właśnie w tym pomaga strategic sourcing – daje szansę rozeznać się w możliwościach i wybrać takie źródło, które przy zachowaniu wysokiej jakości, zaoferuje najniższe koszty. Wybór takiego źródła determinuje dalszą pracę przedsiębiorstwa.

Strategic sourcing to same korzyści dla przedsiębiorstwa: strategia ta gwarantuje zachowanie najwyższej jakości usługi, szybkość jej wykonania i pewną realizację. Ponadto skraca czas poszukiwania źródeł do minimum. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo budowlane z przykładu powyżej jest w stanie przygotować ofertę, która będzie najkorzystniejsza dla zleceniodawcy.

Strategic sourcing a szkolenie z zarządzania

Strategic sourcing to metoda, która przynosi duże korzyści, ale tylko wówczas, gdy jest prawidłowo stosowana. Bardzo często wchodzi ona w moduł szkolenia z zarządzania. Daje odpowiedni warsztat do budowania łańcucha dostaw produktów i usług, a także maksymalizuje osiągane efekty. Pozwala wdrażać i doskonalić strategie zakupowe przy jednoczesnych znaczących oszczędnościach. Jest to nowoczesne rozwiązanie dla wielu firm, które dopiero rozwijają skrzydła. Strategic sourcing odpowiada na pytania: jak organizować zakupy w firmie, jak oceniać potrzeby zakupowe, jak dokonywać wyboru strategii zakupowej i wiele innych. Szukając szkoleń z zarządzania, warto sprawdzić, czy ten temat został ujęty w programie nauczania.

Zobacz również  Logistyka – zawód przyszłości