Część z nas pewnie nie ma pojęcia, czym jest MBA. Teraz jednak już nie wypada nie wiedzieć, jak właściwie rozszyfrować ten skrót. Pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration, a studia i szkolenia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu.

Czym jest MBA?

Studia Menedżerskie MBA to bardzo intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Jest to więc prestiżowy tytuł honorowany na całym świecie. Program takich studiów jest prowadzony na jednym z polskich uniwersytetów od 1993 roku w formie Executive MBA i kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Są to studia podyplomowe, ale myli się ten, kto stwierdzi, że podyplomówka to tylko zajęcia, które odbywają się raz na dwa tygodnie, a ich zaliczenie nie wymaga dużego wysiłku. Magisterskie Studia Menedżerskie MBA wymagają dużego skupienia, gdyż są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Studia MBA dzieli się na: podstawowe, executives (dla zawodowych menedżerów), global executives (dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych) oraz tematyczne, czyli skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji.

Zobacz również  Specjalistyczne zastosowania markerów

Czego nauczymy się na studiach MBA?

Program studiów jest opracowany tak, by znaczna część zajęć miała formę warsztatową. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Tego typu studia przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Jak się dostać na studia MBA?

Przyszli studenci MBA są przyjmowani na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku. W Polsce przyjmowane są osoby bez doświadczenia zawodowego, ale lepiej być biegłym w marketingu, by znać tajniki tego zawodu. Kandydat musi przejść przez sito rekrutacyjne, którego najważniejszą częścią jest rozmowa, podczas której osoba ją przeprowadzająca zapyta o osiągnięcia, cele i motywacje osoby aplikującej. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny , a jego dobry wynik świadczy o tym, iż kandydat ma potrzebne w czasie studiów umiejętności w myśleniu analitycznym czy zdolności werbalne.