W żadnej dziedzinie życia nic nie jest stałe i niezmienne. Zasada ta dotyczy także biznesu i prowadzenia firmy. Nic więc dziwnego, że i dobry manager musi podnosić swoje kwalifikacje. Do managerów kierowana jest duża ilość szkoleń i studiów podyplomowych, a mogą z nich korzystać osoby kierujące i zarządzające dużą grupą ludzi.

Cechy dobrego managera. Czy szkolenia są mu potrzebne?

Dobry manager powinien być wykształcony i przygotowany do wykonywania zadań związanych z jego obowiązkami. Wymaga się od niego dużego stopnia samodyscypliny, którą umiejętnie wpoi także swoim podwładnym. Bardzo ważne jest, by umiał kierować ludźmi, a system zarządzania dostosował do członków zespołu, którym zarządza. Szef musi także zadbać o to, by jego podwładni nabywali nowe umiejętności. W dobrze działającym przedsiębiorstwie to ludzie i ich umiejętności są kapitałem, który będzie pomnażany, jeśli zaangażuje się pracowników w pracę na rzecz organizacji. Dobry manager umie wydobyć z pracownika jego potencjał i zachęcić do dobrej, aktywnej pracy. Jeśli czuje, że sobie nie radzi, może zapisać się na jedno z dostępnych szkoleń. Firmy organizujące szkolenia dla managerów uwzględniają zmiany w gospodarce, a w pracy managera bardzo istotna jest umiejętność reagowania na zmiany w gospodarce, choćby na kryzys. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż szkolenia trwają krócej niż studia podyplomowe i są tańsze. Ponadto, ich tematyka jest zazwyczaj ściśle określona i dotyczy pewnego zagadnienia, więc można dobrać tematykę kursu do swoich potrzeb.

Zobacz również  Przybory niezbędne dla ucznia szkoły podstawowej

Studia podyplomowe i szkolenia dla managerów

Dobry manager musi być przekonany, że wie, co umie i kim jest. Nie będzie się tak czuł, jeśli zauważy braki w swojej wiedzy. By ich uniknąć, musi się nieustannie dokształcać. Może zdecydować się podyplomowe studia managerskie, na których dowie się, jak dostosować model przywództwa do zmieniających się realiów rynkowych. Zajęcia na tych studiach nie będą czasem straconym, gdyż w głównej mierze są to warsztaty, które prowadzi się w małych grupach. Taką formę mają również szkolenia dla managerów, w których doskonali się umiejętności miękkie, czyli zachowania człowieka, jego postawy oraz umiejętności interpersonalne. Kompetencje miękkie można, a nawet trzeba rozwijać, gdyż bez umiejętności komunikacji, pracy w zespole, zarządzania czasem i organizowania pracy własnej, w zespole może pojawić się spadek efektywności. Dzięki przekazywanej przez trenera wiedzy technikom, uczestnicy szkoleń zdobywają wskazówki, które pozwolą im lepiej zmotywować pracowników do współpracy, angażowania się oraz wiary we własne zdolności i kompetencje.

Poziom kompetencji managerów ma wpływ na osiąganie celów biznesowych przez firmę, więc ważne jest, by byli oni dobrze przygotowani do pełnienia swoich zadań. Szansą na doskonalenie umiejętnością są studia podyplomowe i szkolenia.