We współczesnym świecie stagnacja, brak rozwoju w rzeczywistości oznacza cofanie. Nie rozwijanie własnych kompetencji nieuchronnie prowadzi do obniżenia naszej pozycji na rynku pracy. Z tego względu powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby nie tylko rozwijać umiejętności, które już posiadamy, ale również zwrócić szczególną uwagę na nabycie nowych zdolności. Z pewnością poprawi to naszą pozycję na rynku pracy.

Rozwijanie kompetencji

Współcześnie każdy jest zobligowany do rozwijania kompetencji. Jeżeli nie odbywa się to w ramach zorganizowanej edukacji, to musimy nabywać nową wiedzę we własnym zakresie. Zaniechanie tego typu działań nieuchronnie doprowadzi nas do utraty naszej wartości w oczach potencjalnych pracodawców.

Jeżeli więc nie chcemy zostać w tyle, powinniśmy zapisać się na odpowiednie studia podyplomowe. Możemy to zrobić zarówno dla zwiększenia swojej wartości, dla przyjemności, jak i ze względu na ambicje.

Odpowiednie studia podyplomowe

Polski rynek pracy wciąż jest rynkiem pracownika. Dotyczy to przede wszystkim specjalizacji, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników. Z pewnością jednym z najbardziej cierpiących, ze względu na deficyt pracowników, działów przedsiębiorstwa jest logistyka, studia podyplomowe w tym kierunku pozwolą Ci na łatwe i szybkie znalezienie stanowiska. Miejsca pracy nie tylko ciekawego, dobrze płatnego, ale również pozwalającego na rozwój osobisty.

Zobacz również  Gospodarka przestrzenna - studia

W zależności od naszej wcześniejszej edukacji oraz nabytego doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku będziemy mogli ubiegać się o różnorodne stanowiska na odmiennych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Na studiach nabędziemy odpowiednie umiejętności menadżerskie oraz umiejętności analizy przypadków logistycznych. Jakie możliwości zyskamy po ukończeniu studiów podyplomowych?

Wyjątkowe miejsce pracy

Możliwość podnoszenia kompetencji, samorozwoju oraz wartości na rynku pracy to rzeczy, które daje logistyka studia podyplomowe na tym ważnym dla niemalże każdego przedsiębiorcy kierunku pozwolą na pracę zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych firmach. Mogą to być m.in. firmy zajmujące się eksportem oraz importem towaru.

Miejsce pracy znajdziemy również w każdej firmie dystrybuującej towary. Oznacza to, że na pracę możemy liczyć m.in. niemalże w każdej sieci handlowej i zakładzie produkcyjnym. W zależności od miejsca pracy i przydzielonych zadań możemy zajmować się nie tylko kwestią transportu, ale również innymi kwestiami wpływającymi na płynność funkcjonowania firmy.

Specjalista ds. logistyki zajmować się może m.in.

– planowaniem zdolności produkcyjnych,
– zarządzaniem zapasami, popytem,
– zamówieniami sprzedaży,
– planowaniem ciągłości łańcucha dostaw,
– zarządzaniem gospodarką materiałową.

Warto nadmienić, iż studiowanie logistyki w ramach studiów podyplomowych nie wymaga od nas posiadania wykształcenia bezpośrednio związanego z tym kierunkiem studiów.

Zobacz również  Niezbędne rzeczy w plecaku każdego ucznia