Wielu pracodawców dba o ciągły rozwój swoich pracowników i proponuje im udział w szkoleniach. W gorszej sytuacji są osoby bezrobotne, które nie mają doświadczenia. Czasami nie jest to wynikiem lenistwa, ale ma genezę w sytuacji rodzinnej czy osobistej. Czy takim osobom potrzebne są szkolenia? Jak znaleźć pracę bez wykształcenia?

Co robić, gdy nie ma się wykształcenia? Czy zapisać się na szkolenia?

Większość doradców personalnych i specjalistów od rekrutacji nie wyobraża sobie kandydata bez jakichkolwiek kwalifikacji. Nawet na mało eksponowane stanowiska pracodawcy szukają pracowników, od których wymagają dyplomów, świadectw ukończenia szkoleń oraz doświadczenia. Ktoś, kto nie może się nimi pochwalić, uznawany jest za lenia, człowieka bez ambicji. Bez kwalifikacji można znaleźć pracę, ale potrzebna jest cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Nie mając kwalifikacji, szukajmy możliwości zdobycia ich. Dowiedzmy się, co może nam zaproponować urząd pracy, które oferuje sporo szkoleń finansowanych z unijnych środków. Piszmy CV i starajmy się chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. Dzwońmy do firm i pytajmy się o wolne etaty oraz o warunki, które trzeba spełnić. Czasem warto zrobić szkolenia (np. obsługi kasy fiskalnej czy urządzenia do obróbki drewna), które stanie się przepustką do otrzymania pracy.

Zobacz również  Logistyka – zawód przyszłości

Czy zaświadczenia o odbyciu szkoleń są ważne, gdy szukamy pracy?

Najlepiej, gdy wiemy co chcielibyśmy robić, wówczas powinniśmy dążyć do tego celu. Jeśli tego nie wiemy, odwiedźmy urząd pracy i poprośmy o spotkanie z doradcą zawodowym. Specjalista porozmawia z nami, zapyta o zainteresowania i umiejętności, a następnie pomoże wybrać odpowiednie szkolenia. Szukając pracy, nie zrażajmy się, gdy nie spełnimy jakiegoś wymogu – czasem potrafimy coś zrobić, ale np. nie mamy odpowiedniego dyplomu. Wyślijmy CV, a w liście napiszmy jasno, że nauczyliśmy się wykonywać tę czynność i mimo braku dyplomu jesteśmy świetnymi kandydatami. Bądźmy zawsze szczerzy, nie koloryzujmy, a podczas rozmowy wykażmy gotowość do zdobycia wykształcenia i odbycia dodatkowych kursów i szkoleń. Myślmy o branżach, w których nie są potrzebne jakieś specjalistyczne kwalifikacje – to może być opieka nad dziećmi lub osobami starszymi, handel, sprzątanie czy praca jako tak zwana złota rączka.

Szkolenia z kompetencji miękkich

Bez względu na to, w jakiej branży się szukamy pracy, zapiszmy się szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich. Osobie szukającej pracy przyda się zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji i autoprezentacji. To właśnie one decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, gdyż bardzo się przydają w codziennym życiu. Szkolenia z kompetencji miękkich są szczególnie ważne w branżach i na stanowiskach polegających na pracy z ludźmi.

Zobacz również  Łatwy start na rynku pracy? To możliwe!

Stara prawda głosi, iż człowiek powinien uczyć się przez całe życie. Jeśli jeszcze nie udało nam się zdobyć wykształcenia, zapiszmy się na szkolenia lub kursy, by pracodawcy wiedzieli, że jesteśmy ambitni i chętni do pracy.